Passion

I många yrken är det enkelt att se passionen. Det är den som får naturfotografen att vänta i dagar och nätter, veckor och månader, på att ta den rätta bilden i det rätta ljuset. Det är passionen som driver våra elitidrottare att satsa dag efter dag på hård träning och skådespelaren att ge allt av sig själv på scenen.....

HÖG KVALITET ÄR ETT TOMT BEGREPP, TILLS DET FYLLS MED ETT KONKRET INNEHÅLL.

För oss handlar yrkesstolthet och kvalitet om att kunna stå för det vi gör. Att inte bara slentrianmässigt leverera det du beställer, utan att istället se problematiken i sin helhet och komma med olika behandlingsförslag. Att inte bara slentrianmässigt producera protetik. IQDENT strävar alltid efter att ha patienten i fokus.

Belöningen av våra insatser får vi av dig som är tandläkare. Tillfredsställelsen i att veta att vi gjort ett bra jobb kommer från den feedback du och dina patienter ger oss. Därför är vi måna om att ha ett nära samarbete med alla våra kunder, ett ständigt utbyte av kunskap och erfarenhet, resultat och slutsatser. Med andra ord: skapa ett stimulerande utbyte experter emellan.

Tillsammans kan vi hålla vardagspassionen levande.